"Kastberg´s Hotel"
i Hvidbjerg -brændte 1935

Velkommen til Lokalhistorisk Arkiv  for Thyholm og Jegindø.
Arkivet er beliggende i forbindelse med Biblioteket i 
"Thyholm Midtpunkt"
Arkivet er en del af Struer Museum .  


Uglev gymnastikpiger ca. 1934

Arkivets formål

er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier, billeder,  lydoptagelser, trykt materiale og andre data,
uanset medium af ikke-statslig herkomst, med tilknytning til Thyholm og Jegindø, borgere, foreninger,
virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden,  efter Sammenslutningen af Lokalarkivers gældende regler for tilgængelighed, og gennem virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Thyholm og Jegindø´s historie.
Arkivalier i Thyholm Lokalarkiv registreres i  et system, der er offentlig tilgængeligt på Internettet.

Konfirmationsbilleder Søndbjerg-Odby ca. 1940-2000           Find det her!
Søgning i arkivet                    

 Se nyt under "Gode artikler m.m."