Egnshistorisk forening
Thyholm og Jegindø

Arrangementer i foreningen

Årsskriftet er nu omdelt til
medlemmerne.
Til salg på Egnsmuseet
og i Lokalarkivet.

______
Generalforsamling d. 22 febr. 2018
kl. 19.30 i Midtpunktet,
  med foredrag af
 Steen Espensen om
" Evald Tang Kristensen"

Bestyrelse:

Berit Olesen, Lavbjergvej 3, 7790 Thyholm. Formand  tlf.  97875093    e-mail

Birthe Højgaard, Drosselvej 16, 7790 Thyholm.  Næstformand  tlf. 97871692   e-mail

Børge Noer, Kirkegade 1, 7790 Thyholm,   Kasserer  tlf. 97871879     e-mail

Hans Rabenhøj, Havnefronten 2, Jegindø, 7790 Thyholm  tlf. 97875714  e-mail

Hans Brogaard, Søndergade 42, 7790 Thyholm  tlf. 97871358   e-mail

Inger Jensen, Møllegade 22, 7790 Thyholm  tlf. 97875161    e-mail

Merete Lyhne, Kappelvej 1, 7790 Thyholm  tlf. 97871798   e-mail